HƯỚNG DẪN TÌM MÃ THẺ VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Quay lại trang chủ

1 Sinh viên tìm "Mã thẻ bảo hiểm y tế" bằng một trong 2 cách sau:

- Xem trên Thẻ Bảo hiểm y tế (là 10 số cuối trong dãy "Mã số" trong Thẻ như hình minh họa dưới đây)

- Nhập tỉnh, họ và tên, ngày sinh để tra cứu Tại đây. Điền đầy đủ thông tin bắt buộc rồi nhấn "Tra cứu".

2 Nhập mã thẻ, họ và tên, ngày sinh để tra cứu thời hạn sử dụng thẻ Tại đây. Kết quả nếu tìm thấy sẽ hiển thị như sau: